Zuidwester

avatar2
Locaties
Brasserie Dok16

Naam Zuidwester
Adres Dwarsweg 40
Postcode + plaats 3241LB Middelharnis
Contact 0187-898888 www.zuidwester.org info@zuidwester.org
Medewerkers Klik hier voor de medewerkers inlog vereist

Beschrijving

Zuidwester is er voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, die met enige ondersteuning zelf hun weg in het leven kunnen vinden, of die dag en nacht volledige zorg vragen.

Aanbod Jeugd

Dagbesteding / dagbehandeling
binnen woonkern(en)
Dagbesteding
Inhoudelijke ondersteuning
binnen woonkern(en)
Expertpool
Inzet gedragswetenschappelijke kennis
Specifieke deskundigheidsbevordering
Integrale trajecten
binnen woonkern(en)
Ondersteuningstraject voor kinderen met (ernstige) verstandelijke, meervoudige beperkingen
Toegang en coordinatie crisishulp
Verblijf VG
binnen woonkern(en)
ZZP 3 VG

Aanbod WMO

Begeleiding
binnen woonkern(en)
Begeleiding individueel basis
Begeleiding individueel speciaal
Beschermd Wonen
binnen woonkern(en)
Beschermd Wonen
Dagbesteding
binnen woonkern(en)
Dagbesteding basis
Hulp bij het huishouden
binnen woonkern(en)
Hulp bij het huishouden

Aanbod medisch

ergotherapie
binnen woonkern(en)
ergotherapie
fysiotherapeuten
binnen woonkern(en)
fysiotherapeuten
geestelijke gezondheid volwasssenen
binnen woonkern(en)
geestelijke gezondheid volwasssenen
logopedisten
binnen woonkern(en)
logopodisten
maatschappelijk werk
binnen woonkern(en)
maatschappelijk werk
oefentherapeuten
binnen woonkern(en)
oefentherapeuten
psychologen
binnen woonkern(en)
psychologen
verstandelijk gehandicaptenzorg
binnen woonkern(en)
verstandelijk gehandicaptenzorg